2 Comments

  • Ngon đấy mày
    Ra trường chưa?
    Chinh chiến gì chưa? biết đâu anh em lại hợp tác được cái gì đó nhỉ?

    • Chưa, đang làm nốt cái đồ án đã :D Đang làm ở Cazoodle, tìm cơ hội hợp tác cái nhỉ ;)

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!