2 thoughts on “April 19, 2010

 • April 20, 2010 at 12:50 PM
  Permalink

  Ngon đấy mày
  Ra trường chưa?
  Chinh chiến gì chưa? biết đâu anh em lại hợp tác được cái gì đó nhỉ?

  Reply
  • April 20, 2010 at 1:14 PM
   Permalink

   Chưa, đang làm nốt cái đồ án đã :D Đang làm ở Cazoodle, tìm cơ hội hợp tác cái nhỉ ;)

   Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>