Archive from August, 2010
Aug 28, 2010 -

August 25, 2010 – Vô dạng chưa từng thấy

Sáng tỉnh dậy thấy trời quang mây tạnh, cứ nghĩ hôm nay sẽ là một ngày đẹp tuyệt vời. Vậy mà…

Dắt xe ra cổng, đi được 1 đoạn thì xịt

Đang ngồi sửa xe thì trời mưa

Đến nơi bị token của Mến vì 1 lý do rất củ chuối

Tối đi ăn ở một quán không ra gi. Phục vụ như dở hơi. Đắt mà không ngon. Yang (2 Lê Đại Hành)

Về muộn.

Aug 26, 2010 -

August 24, 2010 – Trì hoãn

Trì hoãn là một thứ bệnh khó chữa. Đã hô khẩu hiệu từ hôm 23 vậy mà đến giờ (3 ngày sau) mới có entry tiếp theo. Mà công nhận là cái ngày 24 cũng chẳng có gì nổi bật, vậy nên skip để viết bài cho ngày 25 là một ý tưởng không tồi.

Aug 24, 2010 -

August 23, 2010 – Procrastination

Hôm qua lẽ ra đã có thể viết blog đúng ngày. Vậy mà chẳng hiểu sao vẫn không làm được. May mà nhờ có em E71 và 1 token của bạn Mến, mình đã làm được 2 việc: Post Yammer và send Weekly updates. Vậy mà còn 1 đống việc chưa làm được:

  1. Viết blog
  2. Sửa bài cho 2 bạn
  3. Viết topic 2

Tối nay lại phải chạy đua cho kịp deadline rồi. Gần đây viết blog như kiểu cho có chứ chả có hứng thú mấy. Bận quá chăng? Hay là procrastination mất rồi. Có lẽ phải đọc cái này: Procrastination, How to Stop Procrastinating

In this chapter, we first looked at how-to-change, i.e. learning new behaviors or increasing our motivation to act differently. Then, we considered why behavior is so hard to understand. Now, we will attempt to apply some of this information to understanding a common problem–procrastination, i.e. putting off doing something important. Solomon and Rothblum (1984) found that 65% of college students want to learn to stop putting off writing term papers, 62% feel the need to study for exams more promptly, and 55% hope to read their assignments earlier. Most of us procrastinate some. What are other signs of procrastination besides waiting until the last minute to do something? Try these on for size: being reluctant to take risks or try something new, staying at home or in the same old job, getting sick when faced with an unpleasant job, avoiding confrontations or decisions, blaming others or the situation (“it’s boring”) for your unhappiness or to avoid doing something, making big plans but never carrying them out, and/or having such a busy social-recreational calendar that it is hard to get important work done.

Pages:123456»