Browsing "Blog"
Jul 19, 2014 -

Việt Nam sính ngoại

Việt Nam đúng là sính ngoại. Bất cứ chuyện gì. Người Việt Nam nói này nói nọ, dù là có nổi tiếng đến mấy cũng chẳng ăn thua. Người nước ngoài nói một hai câu là đã nhặng xị hết cả lên. Nhưng chung quy lại cũng nước đổ đầu vịt.

Jul 18, 2014 -

Lọ mọ website

Cách đây 8 tháng mình có transfer mấy cái website của mình từ Bluehost về DigitalOcean. Mới đầu thì thuận lợi vì server chưa có gì và cũng không có nhiều request lắm. Thế nhưng càng ngày request càng nhiều, mà chủ yếu là từ bot, request vào xmlrpc.php của WordPress.

Nếu mà disable được xmlrpc.php thì đã không nói làm gì. Jetpack cần cái đó để có thể post bài bằng email, và nhiều thứ khác nữa. Apache trở nên quá tải. Server load lúc nào cũng tầm 10 – 20. Mình đã dùng mod_qos nhưng vẫn không ăn thua vì mod_qos chỉ có thể làm việc với từng IP một, trong khi mỗi giây có hàng chục request từ hàng chục IP khác nhau.

Từ hồi chuyển sang dùng nginx làm reverse proxy cho apache, tức là nginx đứng ra nhận request, sau đó forward cho apache, rồi apache lại gọi php để xử lý thì mọi thứ có vẻ nhẹ nhàng hơn hẳn. Mình đã có thể disable mod_qos mà server vẫn chạy ngon lành không hề hấn gì.

Thay đổi cấu hình cũng không phức tạp lắm. Đổi địa chỉ listen của apache, tạo một file cấu hình đơn giản trên nginx để forward request. Thực ra mình lười nên mới làm thế, chứ có thể dùng nginx để nhận và xử lý request luôn, cơ mà không có thời gian nên là sử dụng phương pháp …lười.

Ngoài ra mình cũng có thể dùng nginx để forward request đến một server khác, tức là có thể sử dụng một server khác để xử lý request. Thế nên cái server ghẻ ở DigitalOcean có thể handle nhiều request hơn, không nhất thiết phải nâng cấp ngay khi lượng truy cập tăng lên. Một công đôi việc.

Jul 14, 2014 -

Today I Learned: Our brains are designed to focus on the negative

“The human mind is designed with a negativity bias — we pay more attention and give more weight to negative experiences as opposed to positive ones. There’s a perfectly good evolutionary reason for this. An increased sensitivity to negative experiences kept our caveman ancestors safe from life-threatening risks. “Okay, so sabertooth tigers don’t think it’s funny when you pull their tails.”

Unfortunately, the very bias that helps keep us safe from risks, often prevents us from noticing the good and praiseworthy things that folks around us do. We’ll notice and say something when our waiter messes up our order, but when he provides impeccable service, it hardly registers, and if it does, we rarely mention it to him.

The first step to becoming a better complimenter is to simply be aware of your negativity bias. Understand that your brain is always hunting for something to gripe about, so make a conscious effort to overcome that bias by searching for the good – it’s often right in front of your nose.”

Quote from http://www.artofmanliness.com/2012/12/13/too-seldom-is-heard-an-encouraging-word-why-and-how-to-offer-more-compliments/

Jul 11, 2014 -

Today I Learned

CSS3 has a very cool selector: :nth-child() that can be used to select the nth child element. For example:

li:nth-child(5) will select the 5th li
li:nth-child(5n+5) will select every 5th li

Jul 8, 2014 -

Chia buồn với các bạn Brazil

Lab mình 90% là Brazil. Mỗi lần có Brazil thi đấu là lại vắng tanh vắng ngắt (chẳng hạn như bây giờ). Mình thì không máu bóng đá lắm nên ngồi nhà làm việc thôi. Hôm nay cũng thế, cũng không xem mà chỉ nhìn highlights và tỉ số. Không dám bình luận gì. Chỉ chia buồn với các bạn Brazil. Thua là một chuyện, sợ nhất là xảy ra bạo động.

Pages:«1234567...63»