Browsing "Blog"
Jul 11, 2014 -

Today I Learned

CSS3 has a very cool selector: :nth-child() that can be used to select the nth child element. For example:

li:nth-child(5) will select the 5th li
li:nth-child(5n+5) will select every 5th li

Jul 8, 2014 -

Chia buồn với các bạn Brazil

Lab mình 90% là Brazil. Mỗi lần có Brazil thi đấu là lại vắng tanh vắng ngắt (chẳng hạn như bây giờ). Mình thì không máu bóng đá lắm nên ngồi nhà làm việc thôi. Hôm nay cũng thế, cũng không xem mà chỉ nhìn highlights và tỉ số. Không dám bình luận gì. Chỉ chia buồn với các bạn Brazil. Thua là một chuyện, sợ nhất là xảy ra bạo động.

Jul 4, 2014 -

July 4, 2014

Hôm qua về nhà tự dưng thấy cái package delivered ngày 19 ở trên bàn. Cứ tưởng thất lạc mất rồi. Có dấu hiệu bị mở, cả ở package lẫn đồ bên trong. Haizzz. Không biết tin vào ai đây. Ngoài ra còn một ít thư từ đời nào, chắc bị bà gửi thư vứt nhầm vào tầng 1.

Tối qua 8h30 bọn Apple mới gửi thư bảo lấy máy, trong khi 9h đóng cửa. Trời thì mưa, ô thì không mang. Nản.

Cuối cùng thì máy cũng đã về. Lại ngon lành cành đào rồi.

Làm việc thôi. 3 cái projects liền.

Jun 20, 2014 -

June 20, 2013

Hôm qua quên không commit git, quên không viết blog.

Hôm kia gửi email cho 2 chú hỏi xin datasets và code, hôm nay chưa thấy trả lời. Chắc có lẽ phải nhờ bà giáo giúp đỡ thôi.

Mai bay rồi, hôm nay phải cố hoàn thành xong nốt mấy thứ, không đến nơi lại chả biết nói gì thì khốn.

Rồi còn phải đọc lại slide nữa chứ, nói vẫn chưa được nuột lắm.

Pages:«12345678...63»