Browsing "Blog"
Jul 14, 2014 -

Today I Learned: Our brains are designed to focus on the negative

“The human mind is designed with a negativity bias — we pay more attention and give more weight to negative experiences as opposed to positive ones. There’s a perfectly good evolutionary reason for this. An increased sensitivity to negative experiences kept our caveman ancestors safe from life-threatening risks. “Okay, so sabertooth tigers don’t think it’s funny when you pull their tails.”

Unfortunately, the very bias that helps keep us safe from risks, often prevents us from noticing the good and praiseworthy things that folks around us do. We’ll notice and say something when our waiter messes up our order, but when he provides impeccable service, it hardly registers, and if it does, we rarely mention it to him.

The first step to becoming a better complimenter is to simply be aware of your negativity bias. Understand that your brain is always hunting for something to gripe about, so make a conscious effort to overcome that bias by searching for the good – it’s often right in front of your nose.”

Quote from http://www.artofmanliness.com/2012/12/13/too-seldom-is-heard-an-encouraging-word-why-and-how-to-offer-more-compliments/

Jul 11, 2014 -

Today I Learned

CSS3 has a very cool selector: :nth-child() that can be used to select the nth child element. For example:

li:nth-child(5) will select the 5th li
li:nth-child(5n+5) will select every 5th li

Jul 8, 2014 -

Chia buồn với các bạn Brazil

Lab mình 90% là Brazil. Mỗi lần có Brazil thi đấu là lại vắng tanh vắng ngắt (chẳng hạn như bây giờ). Mình thì không máu bóng đá lắm nên ngồi nhà làm việc thôi. Hôm nay cũng thế, cũng không xem mà chỉ nhìn highlights và tỉ số. Không dám bình luận gì. Chỉ chia buồn với các bạn Brazil. Thua là một chuyện, sợ nhất là xảy ra bạo động.

Jul 4, 2014 -

July 4, 2014

Hôm qua về nhà tự dưng thấy cái package delivered ngày 19 ở trên bàn. Cứ tưởng thất lạc mất rồi. Có dấu hiệu bị mở, cả ở package lẫn đồ bên trong. Haizzz. Không biết tin vào ai đây. Ngoài ra còn một ít thư từ đời nào, chắc bị bà gửi thư vứt nhầm vào tầng 1.

Tối qua 8h30 bọn Apple mới gửi thư bảo lấy máy, trong khi 9h đóng cửa. Trời thì mưa, ô thì không mang. Nản.

Cuối cùng thì máy cũng đã về. Lại ngon lành cành đào rồi.

Làm việc thôi. 3 cái projects liền.

Pages:«12345678...63»