Browsing "Video"
Jun 6, 2010 -

DEADLINE post-it stop motion

Thêm một video thuộc thể loại Stop motion. Mình cũng có một cái bảng xanh ở office với một đống post-it trên đó. Ảnh sẽ có trong entry tối nay. Thêm nữa, lần này thử nghiệm plugin mới viết.

PS: Nhớ trừ đi 40 của height trong các video sau.

This is my senior project at Savannah College of Art and Design. Where my idea comes from is that every time when I am busy, I feel that I am not fighting with my works, I am fighting with those post-it notes and deadline. I manipulating the post-it notes to do pixel-like stop motion and there are some interactions between real actor and post-its.

Directed by Bang-yao Liu
Music by Röyksopp (http://royksopp.com)
Sound design by Ian Vargo, Shaun Burdick
Actor: Chun-yao Huang

Còn đây là quá trình làm video trên

Jun 5, 2010 -

Her Morning Elegance – Oren Lavie

Như thường lệ, vẫn là những video cũ post lại. Không nhớ xem lần đầu ở đâu, nhưng đã được post lên Guestbook của blog cũ. Mình rất thích những video thuộc thể loại Stop motion như thế này.

Her Morning Elegance
Directed by: Oren Lavie, Yuval & Merav Nathan
Featuring: Shir Shomron
Photography: Eyal Landesman
Color: Todd Iorio at Resolution
© 2009 A Quarter Past Wonderful

“Her Morning Elegance” written and produced by Oren Lavie,
From the Oren Lavie album The Opposite Side of the Sea
© 2009 A Quarter Past Wonderful

Pages:12»