Mình đang tập chụp sét. Chụp sét khó hơn nhiều so với mặt trăng và mặt trời. Mặt trăng và mặt trời có thể chụp hôm nào cũng được, miễn là trời đừng có nhiều mây. Sét thì khó hơn nhiều, chỉ có trong mùa hè và không phải cơn mưa nào cũng kèm theo sét. Canh sét để chụp cũng khó hơn nữa, khó hơn chụp pháo hoa nhiều. Anyway, post lên vài tấm ảnh làm ví dụ. Một ngày nào đó, mình cũng sẽ làm được như thế này.

Scientifically speaking, lightning is an abrupt electric discharge from cloud to cloud or from cloud to earth accompanied by the emission of light. But for photographers it is a beautiful creation from Mother Nature. Lightning occurs during a storm resulting from strong rising air currents; heavy rain or hail along with thunder and sometimes during volcanic eruptions or dust storms. Mother Nature pigments an galvanic blue sky with a steep contrast of lightning.

Lightning is a mystifying and breathtaking sight to observeiew. For taking a perfect shot, you must focus on Shutter Speed, Second Aperture and Focal Length. Today we have come up with some dazzling examples of lightning.

Source: Noupe

Stunning Examples of Lightning Photography
Tagged on:     

2 thoughts on “Stunning Examples of Lightning Photography

Leave a Reply