Khó chịu ở chỗ muốn viết mà không dám viết. Bực thật đấy, blog là chỗ cá nhân lắm rồi mà nhiều khi muốn viết cũng không được.

Đầu tiên phải kể đến chuyện ở office. Mình lờ mờ đoán được một số lý do, nhưng lại không dám hỏi thẳng, hỏi trực tiếp. Dù sao thì vẫn shock. Ừ thì bình thường thỉnh thoảng thấy Facebook có mấy cái status “chán”, “nản”, “buông”, … nhưng không nghĩ mọi chuyện lại đến mức này. Dù sao thì cũng còn khoảng hai chục ngày nữa. Đi chơi thật nhiều cho đỡ shock vậy.

Chuyện thứ 2 là chuyện traffic. Cái này thì có thể nói thoải mái roài. Sướng thật. Traffic sau 2 tuần giảm (không hiểu vì sao) thì giờ lại đang có dấu hiệu tăng lên. Thích quá cơ. Hy vọng phong độ sẽ trở lại trong một ngày không xa. Hôm nay ít nhất cũng phải được 600 rồi.

Chuyện thứ 3 là chuyện gia đình. […]

Chuyện thứ 4 là chuyện […]

Có lẽ phải làm thêm 1 cái private blog nữa, chứ thế này thì bức xúc quá.

September 10, 2010 – Khó chịu

6 thoughts on “September 10, 2010 – Khó chịu

Leave a Reply