Còn hơn 2 tiếng nữa là hết tháng 9 rồi.

Giờ này năm ngoái đang cắm đầu vào ôn GRE. Giờ thì vẫn nhởn nhơ mặc dù cuối tháng 10 thi TOEFL. Cái bệnh trì hoãn trong người bảo rằng “Thôi, chơi hết tháng 9”. Và tháng 9 thì sắp hết rồi. Vậy đấy, chuẩn bị học thôi. Tài liệu và các thứ khác đều đã có đầy đủ. Chỉ vì cái bệnh lười mà chưa đâu vào đâu cả. Lần này mà miss thì sẽ chẳng ra sao.

Chiều nay đã hoàn thành xong việc lắp Switch và AP ở tầng 4, 5, bó lại cable ở tầng 2. Nói chung là trông cũng đẹp hơn hẳn. Mệt nhưng mà cuối cùng thì mọi thứ cũng đã ngăn nắp và sạch sẽ hơn.

Còn 2 tiếng nữa, quyết định ngồi đọc Design Pattern. Ít nhất thì cũng phải phá vỡ lối mòn chứ.

September 30, 2010 – Wake me up when September ends

One thought on “September 30, 2010 – Wake me up when September ends

Leave a Reply