Bắt đầu từ thứ 3 tuần trước và vẫn chưa chấm dứt.

Ngày thỉnh thoảng nghĩ đến, đêm thỉnh thoảng nằm mơ.

Rõ nhất là đêm qua.

Cần phải thoát ra khỏi những thứ khó chịu này.

May 03, 2011 – Ám ảnh

Leave a Reply