June 08, 2011 – Điều còn lại

Sự thật là mình sẽ không sao. Không nên luyến tiếc quá khứ, càng không nên tiếc những gì chưa bao giờ là của mình. Một tuần bận rộn lại sắp kết thúc. Vẫn chưa làm được gì nhiều. Hôm nay nhận được stock options của Kevin. Kể cũng lạ, chỉ là một cái email đơn giản, không có tí pháp lý nào. Mình (và một cơ số người khác nữa) đang nghi ngờ khả năng trở thành hiện thực của nó. Anyway, nghĩ đơn giản thôi. Hôm nay em 70-300 đã về. Em này chụp ở 1/200 trở lên

June 06, 2011 – Còn chút gì để nhớ

5 năm trước, đúng ngày này, mình đã nhắn 1 cái tin vào đúng 06:06am để chúc thi tốt. Giờ chắc chả ai còn nhớ. Mình đang bị điên rồi. Cả tháng 5 chả làm ăn được gì, mọi việc cũng chẳng đâu vào đâu. Tóm lại là chán. Tháng 6 đến còn khủng khiếp hơn, và hôm qua thì đúng là tai họa. Bắt đầu bằng việc đi mua hạt chống ẩm thì quên tiền, quay về bể bơi đến giữa đường thì cát bụi bay mù mịt, mưa to gió lớn quật đổ cả hàng rào lô cốt