January 01, 06 – Karma

Den mot luc nao do, ban se nhan ra ban dang phai chiu hau qua cua nhung gi ban lam trong qua khu. Den mot luc nao do, ban se nhan ra ban dang duoc doi xu y het nhu nhung gi ban da doi xu voi nguoi khac trong qua khu. Den mot luc nao do, ban se nhan ra ban dang o trong mot tinh trang ma truoc kia ban se cuoi vao mat nguoi khac khi nguoi ta o trong tinh trang do, nhung lan nay, ban cam thay hanh phuc. Doi voi toi, do la 2

January 01, 2012 – My Year 2011

Nửa đầu năm 2011 sống vật vờ, không mục tiêu, không lối thoát. Thậm chí, apply VEF 2012 cũng chỉ để cho có. Dùng nguyên văn LORs và SOP của VEF 2011, giữ nguyên 3/5 trường trong danh sách và sử dụng đến 90% thông tin điền form của VEF 2011 cho 2012. Kết quả vòng scanning không nằm ngoài dự đoán. Năm nào cũng chỉ có 80 – 90 hồ sơ hợp lệ và tất cả những hồ sơ hợp lệ (TOEFL > 500, GRE > 1050). Và trong OEO Meeting, vẫn là những con người cũ, nói những