February 28, 2012 – “Người thứ 3”

Hôm qua bạn nói bạn có cảm giác bạn là người thứ 3, làm mình chợt nhớ đến chuyện này: Mỗi ngày bạn đều cho một đứa trẻ ăn kẹo. Bạn làm điều ấy rất thường xuyên và vui vẻ. Đứa trẻ ấy cũng có vẻ rất yêu bạn. Mỗi ngày thấy bạn, nó đều cười tươi và chạy đến nhận kẹo. Nhưng rồi một ngày, bạn xoa đầu nó và bảo: “Hết kẹo rồi”. Bỗng dưng bạn thấy nó rất khác. Nó gào ầm lên rằng bạn keo kiệt, bạn xấu xa. Hoặc nó đi khắp nơi để nói

February 26, 2010 – Underwater

Tôi biết bơi hồi hè năm lớp 6. Sau một lần suýt chết đuối ở công an huyện và một lần ở Hạ Long, bố quyết định cho tôi về quê ngoại học bơi. Con sông quê ngày ấy êm đềm, sạch sẽ và hiền hòa, chứ không ngầu đục và nhiều bèo lục bình như bây giờ. Ngày 2 lần, ông cùng mấy đứa cháu lại vác phao và can nhựa ra sông. Khi thì ở bến ngã 3 đường, khi thì sang tận bến nhà ông Hòa. Trong đám trẻ trâu ngày ấy, anh Ảnh là người bơi