Cảm nhận ban đầu về Google Drive

Có thể nói, Google Drive đã thực sự làm mình thất vọng. Ngoài một số ưu điểm như:

thì Google Drive vẫn còn có quá nhiều nhược điểm.

  1. Giao diện giống hệt Google Docs, hệt như là Google chỉ việc đổi tên chữ Docs thành Drive. Không có một số tính năng tối thiếu của một chương trình duyệt file, ví dụ như chuyển đến thư mục cha, tính năng copy/move khó truy nhập.

  2. Các file Documents hiện có trong Google Docs khi chuyển sang Google Drive thì không được download trực tiếp về máy, mà chỉ có link dẫn đến trang view và edit trực tuyến. Không có Offline mode sẽ làm cho dịch vụ này hạn chế hơn rất nhiều, vì không phải chỗ nào cũng có thể dễ dàng truy cập Internet.

  3. Không có tính năng revision. Mình thường dùng Dropbox để lưu trữ các file văn bản đang soạn dở, lỡ có save nhầm thì vẫn có thể khôi phục lại một cách dễ dàng bằng giao diện web của Dropbox. Google Drive không hề có tính năng này.

  4. Policy: Một khi người dùng tải bất cứ một tài liệu nào lên Google Drive thì Google có toàn quyền thay đổi, sửa, phục vụ mục đích dịch thuật, … Điều này là hoàn toàn sai lầm. Không ai dám sử dụng Google Drive làm nơi lưu trữ các tài liệu quan trọng.

  5. Ngoài ra, các file Documents khi tải lên Google Drive có thể bị thay đổi định dạng, thêm/xóa meta làm cho dữ liệu không còn toàn vẹn. Thêm nữa, máy cài Windows XP của mình bị treo 2 lần khi sử dụng Google Drive và phải hard-reset.

Đó là những đặc điểm khiến cho mình vẫn trung thành với Dropbox thay vì Google Drive.