One thought on “Photoshop đỉnh của đỉnh

  • June 18, 2012 at 2:07 PM
    Permalink

    Hóa ra YouTube cũng có chức năng check xem URL chứa embedded có tồn tại và reachable hay không. Nếu không thì sẽ chỉ show ra một trang blank.

    Reply

Leave a Reply