Không có lựa chọn nào đã khổ, có quá nhiều lựa chọn đôi khi còn khổ hơn.

Hôm nay nhìn lịch mới biết còn có đúng 53 ngày nữa là mình lên đường sang US. Bao nhiêu kế hoạch, dự định, không biết có thực hiện được hết hay không. Này nhé, ngay trong tuần này có một vụ giải ngân của AP, chia tay công ty, đưa em gái đi xem phim và tụ tập với VEF. Tiếp theo là mấy ngày ở miền trung, 1 tuần ở SG và có thể là 4 tuần ở Úc. Vậy thì lấy đâu ra thời gian dành cho những việc khác.

Giờ chỉ ước 1 tháng có 8 tuần, mỗi tuần có 14 ngày. Càng đến trước lúc đi tại sao lại càng có nhiều cám dỗ như vậy chứ.

Có quá nhiều lựa chọn

Leave a Reply