Thay filter cho điều hoà

Giờ thì mình đã biết tại sao cái điều hoà của mình năm ngoái bật số 4 là lạnh run người, thế mà năm nay số 4 cũng chỉ phe phẩy cứ như không, phải tăng lên đến số 5. Nguyên nhân là do cái filter. Cái này nằm ở mặt trước, ngay bên dưới cái chỗ thổi gió ra. Khi filter bị bẩn, điều hoà sẽ tốn nhiều công để hút gió vào qua cái filter. Như vậy nên cùng một công suất, tốn nhiều công để hút gió vào tương đương với chỉ còn ít năng lượng đẩy gió ra. Năm ngoái khi cất điều hoà vào tủ mình đã định rửa filter nhưng quên mất. Năm nay trước khi lắp điều hoà vào mình cũng nhớ ra phải rửa filter nhưng cũng lại quên mất. Tối nay về phải thực hành ngay thôi. À mà không, để đến sáng mai chứ tối nay mà rửa thì biết lấy gì mà dùng :D Cập nhật tình hình: Tối qua về đã bỏ filter ra rửa. Một đống bụi dày trên filter. Có vẻ như điều hoà đã chạy êm hơn. Số 4 mà vẫn mát lạnh.

Simple tool for load-testing HTTP server

Today I came across a very simple tool for load-testing. It’s called AB and come with Apache HTTP Server. The command line arguments are very simple: ab -n 10000 -c 10 http://your_web_site/url.html Where -n is the number of successful requests and -c is the number of concurrence connections. If you want to have more control over the URL you want to test, and much more, I recommend JMeter (also from Apache) Source: http://serverfault.com/questions/2107/tools-for-load-testing-http-servers

Quick and dirty way to prevent XML-RPC Pingback Attacks

XML-RPC Pingback Attacks are really annoying. You often see lots of POST /xmlrpc.php requests from different IP address from time to time. Sometimes, the number of requests is big enough to crash a server (yes, my server is a tiny angel). But I can’t disable WordPress XML-RPC because I need that for Jetpack to work (post by email, how cool!). Therefore, I figure out a quick and dirty way to prevent this by only allow Jetpack IP address to call XML-RPC. These IP are not public by WordPress (I don’t know why) as they stated that: “We aren’t able to provide any IP addresses for Jetpack as they fluctuate. You could try whitelisting *.wordpress.com for both inbound and outbound traffic, as a workaround.” However, by looking at my server log, I see 2 potential IP address ranges. Quick lookup confirms my suspicion. Here they are (Update: Ben (in the comment below) provided me with a list of IP addresses he found in his server log. I double checked and updated them here.): 66.135.32.0/19 66.155.0.0/18 69.174.240.0/20 72.232.0.0/17 76.74.248.0/21 192.0.64.0/18 198.181.116.0/22 207.198.64.0/18 209.15.0.0/16 216.151.208.0/20 And here is sample configuration in nginx server { location ~ xmlrpc\.php { deny all; allow 127.0.0.0/24; allow ::1/128; allow 66.135.32.0/19; allow 66.155.0.0/18; allow 69.174.240.0/20; allow 72.232.0.0/17; allow 76.74.248.0/21; allow 192.0.64.0/18; allow 198.181.116.0/22; allow 207.198.64.0/18; allow 209.15.0.0/16; allow 216.151.208.0/20; } } If you know any other IP ranges, let me know and I will update my post. Happy blogging!

Lọ mọ website

Cách đây 8 tháng mình có transfer mấy cái website của mình từ Bluehost về DigitalOcean. Mới đầu thì thuận lợi vì server chưa có gì và cũng không có nhiều request lắm. Thế nhưng càng ngày request càng nhiều, mà chủ yếu là từ bot, request vào xmlrpc.php của WordPress. Nếu mà disable được xmlrpc.php thì đã không nói làm gì. Jetpack cần cái đó để có thể post bài bằng email, và nhiều thứ khác nữa. Apache trở nên quá tải. Server load lúc nào cũng tầm 10 – 20. Mình đã dùng mod_qos nhưng vẫn không ăn thua vì mod_qos chỉ có thể làm việc với từng IP một, trong khi mỗi giây có hàng chục request từ hàng chục IP khác nhau. Từ hồi chuyển sang dùng nginx làm reverse proxy cho apache, tức là nginx đứng ra nhận request, sau đó forward cho apache, rồi apache lại gọi php để xử lý thì mọi thứ có vẻ nhẹ nhàng hơn hẳn. Mình đã có thể disable mod_qos mà server vẫn chạy ngon lành không hề hấn gì. Thay đổi cấu hình cũng không phức tạp lắm. Đổi địa chỉ listen của apache, tạo một file cấu hình đơn giản trên nginx để forward request. Thực ra mình lười nên mới làm thế, chứ có thể dùng nginx để nhận và xử lý request luôn, cơ mà không có thời gian nên là sử dụng phương pháp …lười. Ngoài ra mình cũng có thể dùng nginx để forward request đến một server khác, tức là có thể sử dụng một server khác để xử lý request. Thế nên cái server ghẻ ở DigitalOcean có thể handle nhiều request hơn, không nhất thiết phải nâng cấp ngay khi lượng truy cập tăng lên. Một công đôi việc.

Today I Learned: Our brains are designed to focus on the negative

“The human mind is designed with a negativity bias — we pay more attention and give more weight to negative experiences as opposed to positive ones. There’s a perfectly good evolutionary reason for this. An increased sensitivity to negative experiences kept our caveman ancestors safe from life-threatening risks. “Okay, so sabertooth tigers don’t think it’s funny when you pull their tails.” Unfortunately, the very bias that helps keep us safe from risks, often prevents us from noticing the good and praiseworthy things that folks around us do. We’ll notice and say something when our waiter messes up our order, but when he provides impeccable service, it hardly registers, and if it does, we rarely mention it to him. The first step to becoming a better complimenter is to simply be aware of your negativity bias. Understand that your brain is always hunting for something to gripe about, so make a conscious effort to overcome that bias by searching for the good – it’s often right in front of your nose.” Quote from http://www.artofmanliness.com/2012/12/13/too-seldom-is-heard-an-encouraging-word-why-and-how-to-offer-more-compliments/