Stop caring what other people think

Một trong những sai lầm trước kia của tôi là nghĩ rằng có rất nhiều người quan tâm đến hành động của tôi. Ngoài một phần nhỏ những người mà tôi biết, những người còn lại don’t give a crap about what I do. Mọi người không quá rảnh như vậy. Chính tôi cũng như vậy. Tôi quan tâm đến những người tôi quý mến. Tôi ghét cay ghét đắng một số người tôi không ưa, và tôi don’t give a crap đến phần lớn những người còn lại. Thử nghĩ mà xem, nếu ai mà tôi cũng để ý đến thì thời gian đâu làm những việc khác. Vì thế, hãy stop felling bad khi bạn làm một việc gì đó không đúng với lương tâm, vì có thể bạn đã quá quan trọng hoá vấn đề và quan trọng hoá chính bản thân bạn. Phần lớn những người khác không hề quan tâm đến bạn. Tất nhiên là tôi không cổ vũ những hành động đi ngược lại với lương tâm và principle của bạn, nhưng bạn cũng không cần phải nghĩ quá nhiều khi chẳng may một ngày nào đó bạn trót làm những việc như vậy. Vậy thôi.