Procrastination

Căn bệnh procrastination của tôi càng ngày càng trở nên trầm trọng. Điển hình là: 1. Entry này: Lẽ ra đã phải được viết từ rất lâu rồi, nhưng cứ trì hoãn mãi. 2. Học C++ một cách bài bản. Tôi có lợi thế là được học C/C++ ngay từ những năm đầu tiên đại học. Tuy nhiên những năm về sau, tôi chủ yếu là dùng C#, Python và PHP. Bây giờ khi đang học PhD tôi mới thấy được tầm quan trọng của C/C++. Performance có thể tăng lên hàng chục, thậm chí hàng trăm lần nếu dùng C đúng cách. Tất nhiên không thể phủ nhận tầm quan trọng của Python trong các công việc hàng ngày, test với dữ liệu nhỏ hoặc xử lý text, nhưng nếu cần xử lý dữ liệu lớn thì C vẫn là số một. Sách về C/C++ nhiều vô kể. Video hoặc online class cũng không thiếu. Vấn đề là tôi vẫn chưa thể nào bắt đầu được. 3. Học Database một cách bài bản, đặc biệt là các kiến thức căn bản. Lý do như trên. Nhiều khi tôi biết (tiếng Việt), nhưng lại không thể nào diễn giải được bằng tiếng Anh. 4. Kỹ năng mô tả vấn đề. Không làm được nhưng nói được nhiều khi còn thành công nhiều hơn làm được nhưng không nói được. Tất nhiên nếu vừa làm vừa nói được thì đúng là tuyệt vời. Nhiều khi có những việc phải có ai đó thúc vào đít thì mới làm được. Ví dụ như vụ học lái xe và chuyến đi Chicago sắp tới.