Lảm nhảm

Hôm trước đọc được bài có rất nhiều PhD sau khi tốt nghiệp đi làm Janitor vì việc nhẹ lương ổn định, lại có nhiều thời gian cho nghiên cứu. Cộng với việc có tin Google không đánh giá cao “người cao tuổi” (>40). Năm sau mà mình ra trường thì cũng là 30 rồi. Có khi cày cuốc 10 năm rồi đến 40 tuổi đi làm Janitor mất. Trong một diễn biến khác, mình đã biết vì sao những hộp sữa của mình để trong tủ lạnh của department không cánh mà bay, hoặc bị người khác dùng mất. Đơn giản là vì department cũng mua những hộp tương tự thế, và tự động assume tất cả những gì giống thế là của họ. Hơn một lần mình đã dùng bút đánh dấu đâu là hộp của mình, nhưng đến hôm sau đâu vẫn hoàn đấy. Chả lẽ phải kiếm tủ lạnh khác (?) hoặc đổ sữa sang một hộp khác cho nó đỡ giống? Trời ơi, giữa đất nước Hoa Kỳ mà còn có cướp ngày. Mà thôi, nói xấu department thì có mà đến cả ngày không hết.

Random

MTA ads find it way to the MetroCard. It’s actually look interesting and distinguishable. Now I don’t have to remember which one is unlimited and which one is pay as you go. Jetpack (WordPress plugin) new module called Photon is great! Basically all my images/videos/audios are cached and served via WordPress server. Save me a lot of bandwidth (CPU improvement is not that much because I’m using nginx). However they better check their code. Seems like they were DDoS’ing my server for 30 minutes hitting a single image. We had 3 courses of carp fish last night and it was great. It’s a treasure to find carp fish in NYC. Carp fish usually available in H-mart locations upstate or NJ, but this is the first time I saw it in NYC. Left: Carp sour soup. Center: Carp fry in canola oil. Right: Carp fish cooked with fish sauce (slight pun intended)     Guantanamo Bay costs about $445 million per year, or $7.29 million per prisoner per year. WTH? I finally decided to give up on academia. I’ve been thinking about it in the last several years, but today is the final push after finished reading PhD Grind by Philip Guo. With my mediocre publications, I don’t think I stand a chance as assistant professor, postdoc or event research scientist. Now my full energy will be spending on finishing my PhD and moving on to other things. On the topic of reading, I finally pick up my reading habit on subway. Last summer in San Francisco was not very good for reading because it took literally less than 15 minutes to go anywhere I wanted to go in SF, either by subway or bus. But now since I returned to NYC, I have 60 minutes on the train back and