Hôm trước đọc được bài có rất nhiều PhD sau khi tốt nghiệp đi làm Janitor vì việc nhẹ lương ổn định, lại có nhiều thời gian cho nghiên cứu. Cộng với việc có tin Google không đánh giá cao “người cao tuổi” (>40). Năm sau mà mình ra trường thì cũng là 30 rồi. Có khi cày cuốc 10 năm rồi đến 40 tuổi đi làm Janitor mất.

Trong một diễn biến khác, mình đã biết vì sao những hộp sữa của mình để trong tủ lạnh của department không cánh mà bay, hoặc bị người khác dùng mất. Đơn giản là vì department cũng mua những hộp tương tự thế, và tự động assume tất cả những gì giống thế là của họ. Hơn một lần mình đã dùng bút đánh dấu đâu là hộp của mình, nhưng đến hôm sau đâu vẫn hoàn đấy. Chả lẽ phải kiếm tủ lạnh khác (?) hoặc đổ sữa sang một hộp khác cho nó đỡ giống? Trời ơi, giữa đất nước Hoa Kỳ mà còn có cướp ngày. Mà thôi, nói xấu department thì có mà đến cả ngày không hết.

Lảm nhảm

Leave a Reply