Ăn chưa con? Tiếc nuối gì những bữa cơm phải tự mình ngược đãi Mà phải ăn vội ăn vàng, Lề đường, hàng quán Bát cơm chan nước mắt Về nhà đi, mẹ nấu cơm rồi Ngủ được không con