Du học: Ở hay về? (Ném đá ao bèo)

Quan điểm của mình là: Nếu không bị vướng bận về mặt tài chính (đi theo học bổng của nhà nước hay một công ty nào đấy và trong điều khoản có ghi rõ là sau khi học xong phải về) thì du học sinh muốn ở đâu thì ở. Khoan nói đến chuyện lòng yêu nước, cống hiến cho đất nước, bla bla bla, khi mà bạn còn chưa nuôi nổi chính bản thân mình (hoặc gia đình nhỏ của mình) thì cống hiến cái nỗi gì. Con người ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc (không phải là quyền hạnh phúc — hạnh phúc phải mưu cầu và phấn đấu thì mới có), còn phấn đấu ở chỗ nào, trong nước hay ngoài nước thì không liên quan lắm. Yêu nước có nhiều cách. Không phải cứ về nước, làm một việc gì đó, cuối tháng nhận lương, đóng thuế đầy đủ mới là yêu nước. Xét về mặt vật chất thì có khi ở nước ngoài làm việc rồi gửi tiền về có khi còn đóng góp được nhiều hơn. Xét về mặt tinh thần thì đúng là về nước làm việc có vẻ như là yêu nước hơn ở lại nước ngoài. Thế nhưng về nước làm việc cho tập đoàn nước ngoài thì về bản chất cũng không khác ở lại nước ngoài làm việc là mấy. Còn làm việc ở các tổ chức “hành chính” nhà nước thì không cần nói ai cũng hiểu. Túm cái váy lại là nếu bạn tự bỏ tiền đi học, hoặc đi học bằng tiền của giáo sư / nước bạn đi học, thì sau đó bạn muốn mưu cầu hạnh phúc ở đâu thì tuỳ. Về nước thì về mà ở lại thì ở, nếu bạn

How to use Tor as a socks5 proxy

Yes, you can definitely use Tor as a socks5 proxy. Never heard of it? Tor is a network that uses peer-to-peer connections to allow people securely surfing the web without leaving any trace. Originally developed by U.S. Naval Research Laboratory, now Tor is being used by millions of Internet users. When you start a Tor session, it also comes with a socks5 proxy at port 9150 on your computer. So you can easily use any application that supports socks5 proxy under Tor with a simple configuration. Remember that Tor application need to be opened the entire time. Again, the socks5 address for Tor proxy is : socks5://localhost:9150

Increase “a little” privacy by disabling third party cookies

Have you remember searching for something or browsing some products, and the next day Facebook recommends the same or similar type of products? Companies these days try pretty hard to track your every movement. Cookies is one of the main tracking panel. 1+ button, Like button, social button, … in general come with a tracking code that can track your behavior on the current website, and if, by accident (but very likely) you also logged in to Google, Facebook, …, these information will be linked to your Google, Facebook, … accounts. These information will be used to track, identify and ultimately, make money. If you fell comfortable about this, that’s completely fine. However, if you fell disturbing and disguising, here are some little tricks that can gain you a little privacy. Install AdBlock or AdBlockPlus. They are not the same, by the way. Disable third party cookies. On Safari, it’s located at Preferences -> Privacy and select “Allow from current website only”. On Chrome, it’s located at Settings -> Show advanced settings… -> Content settings… and check “Block third-party cookies and site data”. I don’t use any other browser, so I can’t tell where this option located, but it should be pretty easy to figure it out. Do-Not-Track option does not help at all, so don’t bother trying this. Hope this make you fell a little secure.

beautyofnewyork.com and wigtypes.com are likely to be the same company

Normally I don’t care who owns what. However, when it come to spam email, it’s a completely different problem. I hate spam. Yes. I setup a specific domain to act as honeypot to catch spam. This week I received more than 3 emails from wigtypes.com under the email I submitted into beautyofnewyork.com. I don’t remember giving my email to wigtypes.com and I generated an unique email every time I submit to a website. Surprise? In their websites, there is no link to each other and they don’t claim they are the same company either. So who the hell give wigtypes.com the permission to spam me? They share the same address, same phone number and used to be in the same server. In my opinion, they are likely to be the same, or under the same owner. Some information: https://web.archive.org/web/20140826173318/http://myip.ms/info/whois/208.109.184.216/k/4212716814/website/wigtypes.com https://web.archive.org/web/20140826174529/http://www.telephoneactivity.com/516/307/1851.html

CloudFlare + StartSSL is the way to go in mid-October

In my opinion, SSL should be enabled everywhere. HTTP was designed without security in mind. It was 1989, when Tim Berners-Lee first proposed the “WorldWideWeb” project. At that time, the most important thing is to deliver web content to internet users. Things has changed significantly in the last 10 years. Sniffing plain HTTP content is easier than ever. People care more and more about privacy, especially when Non Such Agency use complicated monitoring infrastructure to spy their own citizens. Google, Facebook, Twitter, banks and other important websites already switched to HTTPS completely. And few days ago, Google announced that they will take into account whether websites support HTTPS. In short, HTTPS will give you (slightly) advantage over plain HTTP. SSL certificate has been free to acquire for more than a year by StartSSL. And by mid-October, CloudFlare will also support SSL for free. Therefore, by mid-October, all my self-hosted sites will be completely SSL. Why not?

16/2/2009 – 29/6/2012 – Kết thúc một chặng đường

Mới đó mà đã hơn 3 năm. 3 năm làm việc là chính, ăn chơi là chủ yếu, trải qua bao sóng gió thăng trầm của lịch sử, chứng kiến sự ra đi và trở lại của không biết bao nhiêu con người. Và rồi ngày ấy cũng đã đến, ngày mà mình chính thức bị xếp vào hàng ngũ “cựu nhân viên”. Ấy là vào cuối năm 2008. Lúc đó mình cũng kinh qua một vài công việc part time nhưng không được nhận lương. Ham muốn làm một cái gì đó ra tiền đã lên đến đỉnh điểm. Vì vậy, khi Hưng Bưởng nói Cazoodle đang cần tuyển thêm part time, mình đã không do dự viết CV và nộp luôn. Mức lương hồi đó có thể coi là trong mơ, $250 một tháng, tuần làm việc 20 giờ (còn nhớ lúc đó lương khởi điểm cho full time của Fsoft chỉ có 4 triệu đồng). Sau 2 vòng phỏng vấn, mình nhận được job offer của Kevin và bắt đầu làm việc từ ngày 16/2/2009. Thú thực là hồi đó lập trình đối với mình còn mơ hồ lắm. Mặc dù các kiến thức về toán rời rạc, cấu trúc dữ liệu và giải thuật, thuật toán đã được thầy Nghĩa nhồi nhét từ những năm đầu đại học, nhưng kinh nghiệm thực tế của mình gần như là con số 0. Năm 2008, mình còn định đi theo hướng mạng, làm CTV, học CCNA và ra trường làm cho Cisco (cũng chỉ bởi vì nghe nói thực tập ở Cisco lương $200/tháng). Anh Lâm chính là người dìu dắt mình những bước đi đầu tiên. Bắt đầu với Landlord Console prototype mà anh Lâm xây dựng trong vòng 2 tuần, dựa trên mootools và Javascript MVC.