Ảnh hưởng của Internet

Hôm trước có đọc một bài trên Tuổi Trẻ đại ý nói rằng công nghệ mới đang khiến đầu óc con người mất đi các khả năng tư duy sâu sắc, tập trung và nhẫn nại. Đối với mình, Facebook và Twitter đang làm cho khả năng tập trung của mình kém đi. Mai bắt đầu đi làm rồi. Phải tập trung hơn bằng cách từ bỏ Twitter và Facebook thôi. Hôm nay tìm được hai hỉnh ảnh rất hài hước về Internet và social networks. Cái đầu tiên nói về sự trì hoãn do ảnh hưởng của email. Thực ra là nó đúng với cả social networks nữa. Cái thứ hai là ‘Circle of no Life’. Ngẫm lại thì thấy nó quá đúng.