SIGNS

Video cũ post lại. Video này mình xem lần đầu tiên trên Facebook từ lâu lắm rồi, chả nhớ từ nguồn nào nữa. A simple short film about communication. Created by Publicis Mojo and @RadicalMedia Director: Patrick Hughes http://www.patrickhughes.com.au